donderdag, 29. maart 2007 - 8:50

Aanpak huiselijk geweld

Rotterdam

Huiselijk geweld moet vaker en eerder worden opgemerkt en altijd gemeld. Om deze manier van werken algemeen te maken moet er een Rotterdamse meldcode komen. Dit is de unanieme uitkomst van een debat over melding van huiselijk geweld dat deze week plaats vond. Ongeveer 80 professionals waaronder leerkrachten, huisartsen en hulpverleners deden mee aan dit debat.

De Rotterdamse Wethouder Jantine Kriens (volksgezondheid, welzijn en maatschappelijke opvang) pleit al langer voor een wettelijke meldplicht voor huiselijk geweld. Zij ziet een Rotterdamse meldcode als eerste belangrijke stap en benadrukt dat een meldcode of meldplicht deel uitmaakt van een totale aanpak huiselijk geweld. Iedereen moet uitdragen dat huiselijk geweld strafbaar is, signaleren en melden ziet zij als een verplichting van professionals. Geweld melden betekend verantwoordelijkheid nemen maar ook verantwoordelijkheid delen. Door te melden, kan snel tot actie worden overgegaan.

Een meldcode helpt belemmeringen te doorbreken. Hulpverleners moeten weten welke maatregelen mogelijk zijn tegen huiselijk geweld en ook durven ingrijpen. De meldcode biedt daarbij houvast. Voor een optimaal gebruik van de code wordt een zorgvuldige invoering georganiseerd. Ook moet voor melders helder zijn wat er met de melding wordt gedaan. Zij moeten vertrouwen hebben in de aanpak na de melding.

Een Rotterdamse meldcode huiselijk geweld is een onmisbaar onderdeel van de aanpak van huiselijk geweld. De verwachting is dat er nog dit najaar een meldcode kan worden ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):