dinsdag, 24. april 2007 - 7:17

Aanpak van geweld in amateursport

Den Haag

Staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS) wil de onwenselijke praktijken die de sport ontsieren aanpakken. Ze wil met sportbonden en sportverenigingen afspraken maken hoe de sport de komende jaren afkomt van agressie, discriminatie en bovenmatig alcoholgebruik.

Bussemaker zegt dit in reactie op de publicatie ‘Gele kaart voor de sport’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het SCP onderzocht op verzoek van VWS welke onwenselijke tendensen in de sport plaatsvinden.

Uit een eerste quick scan blijkt ondermeer dat 12 procent van de sporters in de afgelopen drie jaar getuige is geweest van fysieke agressie op het veld. Verder is 14 procent van de sporters in dezelfde periode getuige geweest van negatieve opmerkingen over homoseksualiteit, 20 procent van opmerkingen over andere culturen/religies en discriminatie en 17 procent was getuige van vrouwonvriendelijke grappen. Het alcoholgebruik van sporters is hoog.

Dat moet anders, vindt Bussemaker. Ze vindt dat discriminatie, agressie en overmatig alcoholgebruik niet thuishoren op het sportveld. Hier geldt een zero-tolerancebeleid, wat Bussemaker betreft. Sportverenigingen moeten in haar ogen meer aandacht besteden aan maatschappelijk verantwoord functioneren. Om tot een substantiële verbetering te komen wil Bussemaker met de sport in overleg, om met verenigingen en koepels gezamenlijke ambities te formuleren. ‘Over enkele jaren wil ik een substantiële verbetering zien van de cijfers’.

De staatssecretaris roept de sportsector op om zelf goede plannen te maken om de negatieve praktijken in de sport tegen te gaan. Als voorbeeld noemt ze het Masterplan arbitrage. Dit is een initiatief van VWS, waarmee veertien sportbonden proberen het imago van de scheids op te krikken, het aantal scheidsrechters en de verscheidenheid van het scheidsrechterscorps van de bonden te vergroten.

Het SCP zal de komende tijd in een vervolgonderzoek nader ingaan op de gesignaleerde ontwikkelingen.
Categorie:
Tag(s):