dinsdag, 23. januari 2007 - 19:25

Aanpak verkeersonveilige situaties in Enschede

Enschede

Dit heeft het college van B&W gisteren besloten. De locaties krijgen de hoogste prioriteit omdat ze bekend staan als blackspot of gevaarlijk punt. De elf knelpunten zijn gekozen op basis van ongevallencijfers en klachten van omwonenden en de wijkraden. De gemeentelijke investering bedraagt 511.000 euro.

Het gaat om de volgende locaties:

- Potsweg

- Oostweg

- Schukkinkweg

- Rotonde Vlierstraat - Knalhutteweg

- Rotonde Broekheurnerring - Knalhutteweg

- Laaressingel - Schouwinkstraat - Minkmaatstraat
- Laaressingel - Faberstraat

- Wesselerbrinklaan - Wesselernering

- Van Heekstraat - Toekomsstraat

- Hogelandsingel - Heutinkstraat

- Windmolenweg-Marssteden West

- Oliemolensingel-Lage en Hoge Bothofstraat

Met de aanpak van deze locaties, die deel uitmaken van het mobiliteitsplan 2004-2015, worden de verkeerssituaties verbeterd, waardoor het aantal ongevallen moet afnemen. Op dit moment onderzoekt de gemeente de meest gepaste oplossing voor de knelpunten. Mogelijke oplossingen zijn de aanleg van geleiders tussen rijbaan en fietspad en de aanleg van een drempel.

Jaarlijks worden uit het mobiliteitsplan middelen vrijgemaakt voor de aanpak van knelpunten op het hoofdwegennet. Doel hiervan is de verbetering van verkeersveiligheid en -doorstroming. De gemeente streeft ernaar de projecten in 2007 uit te voeren. De uitvoering vindt zoveel mogelijk in samenhang met andere verkeersprojecten plaats.
Provincie:
Tag(s):