woensdag, 24. januari 2007 - 12:23

Aanpassing smalle straten voor brandweer en ambulance

Nijmegen

35 smalle straten in Nijmegen worden aangepast zodat de brandweer en ambulance bij oproepen sneller ter plaatse kunnen zijn. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad hiervoor 530.000 euro beschikbaar te stellen.

Sommige straten in de wat oudere wijken van Nijmegen zijn vrij smal aangelegd. Door de groei van het autobezit en het steeds meer op straat parkeren van auto’s, is in deze straten inmiddels onvoldoende doorrijdruimte voor voertuigen van de brandweer en ambulancedienst.

De brandweer heeft daarom tachtig smallere straten nader beoordeeld aan de hand van de volgende punten:

Hoeveel uren per dag is de locatie moeilijk bereikbaar?
Zijn er alternatieve aanrijroutes?
Om welke soort en leeftijd van bebouwing gaat het?
Waar bevinden zich de waterwinningpunten?
Hoe vaak komt een belemmering voor?
Is de afstand van de belemmering tot de woning groter dan de maximale slanglengte van 90 meter?

Uit dit onderzoek kwamen 35 straten naar voren als zo risicovol dat ze voor directe aanpak in aanmerking komen om meer manoeuvreerruimte voor hulpdiensten te creëren.

In Heseveld en Kolpingbuurt worden de trottoirs daarom wat versmald ten gunste van de rijbaan. Het aantal parkeerplekken blijft hetzelfde. Ook in zeven straten in Hatert worden trottoirs versmald. Om geld te besparen gebeurt dit in combinatie met een al geplande rioolvervanging. In Leuvensbroek wordt een strook gras naast een voetpad vervangen door halfverharding. Zo kunnen de hulpdiensten ook daar sneller doorrijden.

In 21 andere straten moeten auto’s met twee wielen op de stoep parkeren om voldoende ruimte te creëren voor de brandweer en de ambulances. Op de bestrating worden witte strepen getrokken om de parkeerplekken aan te geven. Een verkeersbord zal aangeven dat hier op de stoep geparkeerd mag worden. Als de gemeenteraad akkoord gaat, worden bewoners en ondernemers per brief op de hoogte gesteld.
Provincie:
Tag(s):