dinsdag, 24. april 2007 - 9:54

Aantal bijstandsgerechtigden daalt fors in Leeuwarden

Leeuwarden

Leeuwarden maakt werk van werk en de resultaten van dit beleid worden duidelijk zichtbaar. Het aantal bijstandsgerechtigden is sinds 2006 sterk gedaald, ook ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Op 1 januari 2006 waren er 4373 bijstandsgerechtigden, in januari 2007 waren dat er 3990, en nu (per 1 april) waren dat er 3779. De gemeente werkt er hard aan om de werkloosheid, en het daarmee gepaard gaande beroep op een uitkering, verder terug te dringen.

Naast de opbloei van de economie is een belangrijke reden voor de forse daling de nieuwe, ambitieuze aanpak gericht op bijstandsgerechtigden: de Werkacademie. Bovendien wordt er minder werk door de gemeente uitbesteed. Bij de aanbesteding van grote civiele werken wordt bedongen dat een bepaald percentage van het werk door uitkeringsgerechtigden wordt verricht. Tenslotte heeft een grote werkgever uit Leeuwarden onlangs, met inzet van loonkostensubsidie, 125 bijstandsgerechtigden in dienst genomen. Van deze 125 zijn er 100 inmiddels met een zogenaamd BBL-traject gestart; 4 dagen per week werken, 1 dag per week naar school.

In de Werkacademie krijgen uitkeringsgerechtigden eerst een intensief startprogramma voorgeschoteld. In dit programma van 6 tot 8 weken wordt alles uit de kast gehaald om de klant aan regulier werk te helpen. De klant wordt getraind, begeleid en getest. Een team van specialisten benadert werkgevers en struint de markt af op zoek naar vacatures. En daar waar nodig wordt de klant geholpen met kinderopvang en schuldhulpverlening. De klanten die na die periode nog steeds afhankelijk zijn van een uitkering krijgen een vervolgprogramma aangeboden, in samenwerking met een extern re-integratiebedrijf. Maar ook dan staat werk weer voorop. Betaald of onbetaald werk wordt gecombineerd met een scala aan activiteiten zoals scholing, jobhunting en intensieve bemiddeling.

Deze aanpak moet, in nauwe samenwerking met ketenpartners zoals het CWI en het UWV, en met werkgevers, leiden tot verdere daling van het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Leeuwarden. Het aantal bijstandsgerechtigden zal, volgens plan, eind 2010 met nog eens 600 personen gedaald zijn. Daarmee zullen, naar verwachting, de inkomsten en uitgaven in het kader van de Wet Werk en Bijstand in evenwicht zijn.
Provincie:
Tag(s):