dinsdag, 9. januari 2007 - 9:25

Aantal stankmeldingen laagste sinds 1988

Rotterdam

De DCMR Milieudienst Rijnmond ontving in 2006 het laagste aantal stankmeldingen sinds 1988. Er is al jaren sprake van een daling in het aantal stankmeldingen. Ook het totaal aantal meldingen dat de meldkamer van de DCMR bereikte, lag lager dan vorig jaar. In 2006 zijn vooral de lawaaimeldingen toegenomen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Milieumeldingen in Rijnmond. De gegevens over het jaar 2006’.

In 2006 kwamen ruim 21.000 meldingen binnen bij de meldkamer van de DCMR (tegenover ruim 23.000 meldingen in het jaar ervoor). De daling in het aantal meldingen komt vooral door het verminderde aantal stankmeldingen. Ook het aantal meldingen over vliegtuiggeluid is gedaald ten opzichte van 2005.

In tegenstelling tot vorig jaar waren er weinig grote incidenten met veel meldingen. Normaal komen gemiddeld 1.600 meldingen binnen over grote gebeurtenissen, in 2006 bereikten 940 meldingen de DCMR. Het totaal aantal melders daalde ook in 2006. Waren er in 2005 nog 9.000 melders, dit jaar waren het er 7.800.

Terugdringen milieuoverlastDe DCMR is tevreden met de daling van het aantal meldingen. Het wijst er op dat de genomen maatregelen om de milieuoverlast voor de inwoners van het Rijnmondgebied terug te dringen, werken. Toch vindt de DCMR het aantal van 21.000 meldingen nog steeds te veel. De inzet blijft er op gericht om het aantal verder terug te brengen door de bronnen die overlast veroorzaken aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):