maandag, 23. april 2007 - 10:20

Aantal verkeersdoden blijft dalen

Den Haag

In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder dan een jaar eerder. Drie jaar geleden overleden er nog bijna 1100 mensen in het verkeer. Onder fietsers steeg het aantal dodelijke slachtoffers met bijna 20 procent.

Nederland heeft binnen de Europese Unie op Malta na de minste verkeersdoden per miljoen inwoners. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Eurostat.

Het totaal aantal verkeersdoden bleef in 2006 ongeveer gelijk. De verdeling over leeftijden en wijzen van vervoer is echter wel fors veranderd. Onder fietsers steeg het aantal dodelijke slachtoffers met bijna 20 procent. Ook vielen er meer slachtoffers onder zestigers en tachtigplussers. Van alle overleden fietsers is bijna 60 procent 60 jaar of ouder.

Het aantal verkeersdoden onder dertigers en vijftigers is daarentegen flink afgenomen. Daarnaast waren er minder dodelijk verongelukte motorrijders. Dat aantal nam af met een kwart.

De meeste verkeersdoden vallen al jaren onder twintigers. In 2006 waren dat er 137. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als in 2005, maar wel fors lager dan een aantal jaren daarvoor. Twee derde van de twintigers overlijdt als inzittende van een auto.

Relatief gezien vallen de meeste doden echter onder de tachtigplussers. In 2006 zijn 17 op de 100 duizend tachtigplussers dodelijk verongelukt. Van de twintigers kwamen er 7 van de 100 duizend om bij een verkeersongeluk.

Ook niet-inwoners dodelijk verongelukt
Verkeersdeelnemers uit het buitenland zoals vrachtwagenchauffeurs en toeristen tellen ook mee in de cijfers over verkeersdoden. De afgelopen jaren was 5 tot 9 procent van de verkeersdoden geen inwoner van Nederland. Dit waren vooral inzittenden van auto’s.

Nederland behoort binnen de EU tot de landen met het minste aantal verkeersdoden per miljoen inwoners. Alleen in Malta was dat aantal lager. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees statistisch bureau. In 2004 had Nederland 49 verkeersdoden per miljoen inwoners, Malta 33. Letland telde de meeste verkeersdoden: 222 per miljoen inwoners. Nederland steekt ook gunstig af tegen de ons omringende landen. België had ruim tweemaal zoveel verkeersdoden per miljoen inwoners, Frankrijk bijna twee keer zoveel.

In de jaren zeventig kwamen jaarlijks meer dan 3 duizend mensen om in het verkeer. Dat waren de hoogste aantallen ooit. Begin deze eeuw overleden er ongeveer 1 100 mensen per jaar door verkeersongelukken. In 2004 dook het aantal dodelijke verkeersslachtoffers voor het eerst onder de 900. Vorig jaar bedroeg het aantal verkeersdoden 811.
Provincie:
Tag(s):