vrijdag, 9. februari 2007 - 9:16

Aantal vieze stadswegen verdubbeld

Rotterdam

Langs ruim 400 stadswegen in 44 gemeenten
is de luchtkwaliteit te slecht om te voldoen aan de Europese
gezondheidsnormen. Dat blijkt uit een inventarisatie door Milieudefensie van gemeentelijke luchtkwaliteitsrapporten.

Bij een vorig onderzoek in september 2005, waren dat er nog 200. Volgens Milieudefensie moeten gemeenten een tandje bijschakelen bij het nemen van concrete maatregelen om de lucht schoner en gezonder te maken.

Rotterdam voert met 76 straten de lijst nog steeds aan, gevolgd door Amsterdam (52), Utrecht (42) en Den Haag (30). Een belangrijke reden voor de groei van de lijst is dat de normen in 2005 strenger waren dan die in 2004. Omdat het totale verkeer langs de stadswegen weinig schoner werd, telden de gemeenten méér overschrijdingen. De lijst is gebaseerd op gegevens uit 2005. Alleen voor Den Haag, Rotterdam en Maastricht moest van 2004 worden uitgegaan; ze hadden hun 2005-rapport nog niet af.

Langs de 400 stadswegen zit te veel stikstofdioxide (NO2) in de lucht. Volgens wetenschappers wijzen hoge concentraties NO2 langs drukke stadswegen op de aanwezigheid van veel ultrakleine roetdeeltjes die tot diep in de longen doordringen. De NO2-concentraties zijn zo een betrouwbare graadmeter voor de schadelijkheid van de buitenlucht. Hoe meer NO2, des te ongezonder de lucht.

'Het schoon maken van de stadslucht in drukke stadswegen gaat veel te langzaam. We zien dat veel gemeenten allerlei maatregelen weliswaar op papier durven zetten, maar de uitvoering laat te vaak op zich wachten. We weten zo onderhand wel wat werkt en wat niet. Op dit soort stadswegen moeten vieze (vracht)auto's worden geweerd en ook het aantal moet naar beneden', zegt Joris Wijnhoven, campagneleider verkeer van Milieudefensie.

Milieudefensie denkt daarbij aan het aanwijzen van straten waar alleen de schoonste vrachtwagens mogen rijden, aanscherping van het parkeerbeleid, en investeringen in fiets en openbaar vervoer. Ook wil Milieudefensie dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om oude, zeer vervuilende auto's uit bepaalde delen van de stad te weren. Daarvoor moet een systeem met milieulabels ingevoerd worden. In Duitsland wordt een dergelijk systeem dit jaar ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):