dinsdag, 20. februari 2007 - 9:16

Aanvalsplan voor rijden op aardgas

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil het rijden op aardgas stimuleren. Hiervoor is een eerste stap voor een ‘aanvalsplan rijden op aardgas’ gemaakt. Om het aanvalsplan verder vorm te geven gaan alle betrokken partijen vandaag met wethouder Yvonne Bleize om de tafel.

Samen wordt bekeken welke stappen gezet moeten worden om meer auto’s op aardgas te laten rijden. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in een aantal importeurs en lokale autodealers, twee aardgaspomphouders, Dutch4, provincie Fryslân en SenterNovem. De inzet is om in elk geval te starten met een marketingcampagne op de Bedrijvencontactdagen in Leeuwarden op 20 en 21 maart 2007.

Om de gezamenlijkheid van dit project en de noodzaak voor het rijden op aardgas kracht bij te zetten komen alle genodigden met hun eigen aardgasauto.

Na afloop geeft wethouder Yvonne Bleize een toelichting op de gemaakte afspraken. Na de gemeentelijke subsidieregeling voor het ombouwen van de auto naar aardgas worden er nu nieuwe maatregelen getroffen om het rijden op aardgas verder te bevorderen.
Provincie:
Tag(s):