vrijdag, 16. februari 2007 - 14:58

Acht van de negen taxi’s afgekeurd bij controle Limburgs taxibedrijf

Van de negen voertuigen van een Limburgs taxibedrijf, die bij een controle van de Inspectie Verkeer en Waterstaat afgelopen dinsdag werden aangetroffen, bleken er acht in onvoldoende technische staat te verkeren. Bij twee voertuigen waren de gebreken zelfs zo ernstig dat verdere deelname aan het wegverkeer is ontzegd.

De inspectie besloot tot het onderzoek naar aanleiding van eerdere waarnemingen en klachten uit de branche. Het KLPD en de RDW verleenden daarbij assistentie. Naast de twee ondeugdelijke voertuigen trof de inspectie ook verroeste chassisbalken, versleten schokdempers en een defecte snelheidsbegrenzer aan. Eén voertuig had een ongekeurde tachograaf.

De onderneming is opgedragen de gebreken zo spoedig mogelijk te repareren. De resultaten van het onderzoek zullen voor een mogelijk strafrechtelijk vervolg van het bedrijf met het Openbaar Ministerie worden besproken. Om welk bedrijf het gaat, wilde vrijdag de Inspectie van Verkeer en Waterstaat niet bekend maken.
Provincie:
Tag(s):