woensdag, 7. februari 2007 - 17:22

Actie tegen overlast

Terneuzen

Op donderdag 15 februari organiseert de gemeente Terneuzen een inloopmiddag en –avond waarop inwoners persoonlijk hun mening kunnen geven over de overlast door coffeeshop-bezoekers die zij ervaren. In een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente wordt de overlast, mogelijke oplossingen, of suggesties genoteerd.

De gemeente onderzoekt momenteel de overlast die coffeeshopbezoekers veroorzaken in Terneuzen.

Naast een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door bureau Intraval, vindt er nu een ‘volksraadpleging’ plaats. Inwoners die niet door Intraval werden benaderd, kunnen alsnog aangeven welke overlast zij persoonlijk ervaren en welke oplossingen zij voorstellen.

Wat merken inwoners van de aanwezigheid van coffeeshopbezoekers? Ervaren zij onveiligheid in het verkeer of op straat door de coffeeshoptoeristen? Hebben ze geluids- of parkeeroverlast door deze bezoekers? Welke andere overlast is er van drugs en welke ideeën of suggesties zijn er om deze problemen op te lossen? Of vinden inwoners de overlast misschien juist wel meevallen in vergelijking met de situatie begin jaren negentig van vóór het huidige gedoogbeleid?

Tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 15 februari van 15.00 tot 19.00 uur in het stadhuis van Terneuzen kunnen inwoners hun mening geven. Medewerkers van de gemeente zullen persoonlijk uw reactie noteren. Dat kan anoniem. Inwoners kunnen overigens op die donderdag 15 februari ook bellen met tel. 0115-455 000 of digitaal reageren via de gemeentelijke website www.terneuzen.nl/zegtuhetmaar. Dit laatste kan nog tot 1 maart.

Naast alle persoonlijk uitgenodigde omwonenden en direct belanghebbenden, zijn ook andere belangstellenden van harte welkom op deze inloopbijeenkomst. Koffie of thee staat klaar en men krijgt een gratis uitrijkaart voor parkeergarage Oostkolk.

De resultaten van deze actie ‘Overlast? Zegt u het maar’ én van het onderzoek door Intraval zullen dit voorjaar worden gepresenteerd. Vervolgens kan het gemeentebestuur nog dit jaar de juiste maatregelen in gang zetten.
Provincie:
Tag(s):