maandag, 4. juni 2007 - 13:42

Acties Sociale Zaken moet meer klanten aan werk helpen

Hoogezand-Sappemeer

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hoogezand-Sappemeer gaat extra acties uitvoeren die ertoe moeten leiden dat klanten hoger op de reïntegratieladder komen en waar mogelijk uitstromen naar (gesubsidieerd) werk. Dit zal een daling van het klantenbestand tot gevolg hebben. Het aantal uitkeringsgerechtigden is het afgelopen jaar weer licht gestegen door een grotere instroom en een lagere uitstroom van klanten dan voorzien.

De gemeente heeft vorig jaar al de lijn uitgezet om een groter aantal klanten van Sociale Zaken naar werk toe te leiden. Toch is in het eerste kwartaal van 2007 sprake van een stijging met 25 klanten in plaats van de geplande daling met zo’n 40 klanten. Totaal heeft Sociale zaken op dit moment 1087 klanten.

Een analyse bij 250 klanten van Sociale Zaken laat zien dat ongeveer 100 direct bemiddelbaar zijn en aan het werk geholpen kunnen worden. Voortvloeiend uit deze bestandanalyse gaan ongeveer 100 klanten van Sociale Zaken in eerste instantie voor 1 jaar aan het werk bij uitzendbureau’s. Sociale Zaken gaat verder met de analyse van het klantenbestand en deze gefaseerd uitvoeren, zodat alle klanten beoordeeld worden op hun mogelijkheden en tevens dan direct bemiddeld kunnen worden.

Klanten met een (arbeids)beperking worden extra ondersteund en met het UWV zijn afspraken om deze doelgroep meer onder de aandacht te brengen bij werkgevers. Sociale Zaken biedt de werkgevers mogelijkheden aan om hier tijdelijk financieel in ondersteund te worden.
Provincie:
Tag(s):