vrijdag, 28. december 2007 - 9:45

‘25 kilogram vuurwerk per klant en extra verkoopdag’

Leidschendam-Voorburg

In het hele land is vandaag de verkoop van vuurwerk begonnen. Drie dagen lang kunnen consumenten op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december terecht bij tuincentra, fietsenwinkels, bouwmarkten en andere winkels voor consumentenvuurwerk. Zondag 30 december mag er geen vuurwerk worden verkocht.

De winkeliers willen verruiming van de regels rondom vuurwerkverkoop. Uit een evaluatie van het Vuurwerkbesluit door het ministerie van VROM blijkt dat door de strenge eisen klanten noodgedwongen heen en weer moeten reizen voor het gewilde vuurwerk. De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) pleit daarom voor een verhoging van het maximale gewicht per klant en één extra verkoopdag om de drukte te spreiden.

Verhoging naar 25 kg per klant en extra verkoopdag
‘Door het huidige Vuurwerkbesluit ontstaat vaak grote drukte in de vuurwerkwinkels. Dit komt omdat er slechts drie verkoopdagen zijn en per klant slechts tien kilo vuurwerk mag worden verkocht. Op zondag mag geen vuurwerk worden verkocht. Dit jaar zal de vuurwerkverkoop daarom op vrijdag, zaterdag en maandag plaatsvinden’, aldus de RND.

Vuurwerkbesluit
Het Vuurwerkbesluit bestaat nu vijf jaar en winkeliers worden soms dol van verschillende regels en aanvullende eisen stelt de RND. ‘Ook uit de evaluatie van het Vuurwerkbesluit blijkt dat zowel winkeliers als de overheid vaak vastlopen in de verschillende of tegenstrijdige regels. Dit komt doordat vijf ministeries, de provincies, de brandweer, twee inspectiediensten en de gemeente allemaal zijn betrokken bij de regelgeving’.

‘Het Vuurwerkbesluit stelt op enkele punten juist geen eisen waardoor lokale ambtenaren zelf regels opstellen. Uit de evaluatie van het Vuurwerkbesluit concludeert de RND dat er eenduidige regels moeten worden opgesteld en gemeenten een handreiking moeten krijgen bij de interpretatie van de regels. Ook moet het maximale gewicht per klant worden verhoogd van 10 naar 25 kilo en dient een extra verkoopdag te worden vastgesteld’ bepleit de RND.

Online verkoop
De verkoop van vuurwerk via internet is dit jaar verdubbeld van 20% naar 40%. Door het toestaan van zwaarder vuurwerk is de vraag naar het gevaarlijke illegale vuurwerk afgenomen. Het zware vuurwerk van 500 gram was de afgelopen jaarwisseling ook al erg in trek en winkeliers verwachten ook dit jaar weer meer zwaar vuurwerk te verkopen. Naar verwachting zal de totale omzet dit jaar 10% stijgen ten opzichte van 2006 en zal rond de 60 miljoen euro uit gaan komen.

Veiligheid
Mede op verzoek van de winkeliers wordt dit jaar meer aandacht gegeven aan het veilig afsteken van vuurwerk. Bij de verkoop van grote vuurpijlen wordt een lanceerbuis aangeboden. Ook zal de vuurwerkcampagne in tegenstelling tot vorig jaar weer op televisie verschijnen. De RND schat in dat circa 15% van het vuurwerk illegaal is. Tot en met week 51 is er door opsporingsinstanties totaal 66.054 kg illegaal vuurwerk bij de Domeinen in opslag gegeven. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 118.291 kilogram.

Aanpak illegale vuurwerkhandel
De RND vindt dat politie en Justitie nog onvoldoende aandacht besteden aan de illegale vuurwerkhandel. Veel handelaren slaan al vroeg in het jaar hun vuurwerk in. Het illegale vuurwerk voldoet vaak niet aan de veiligheidseisen. Het verruimen van de koopdagen en het maximaal gewicht halen volgens de RND de wind uit de zeilen van de illegale vuurwerkhandel.
Provincie:
Tag(s):