zondag, 11. november 2007 - 9:30

‘Ochtendgloren’ duikt op in Noord-Brabant

Cuijk

Vijftien samenwerkende opsporingsinstanties hebben in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 november 2007 voor het eerst in de provincie Noord Brabant de actie ‘Ochtendgloren’ gehouden op de rijksweg A73 in de gemeente Cuijk. Dit heeft het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) zaterdag bekendgemaakt. In beide richtingen zijn bestuurders gecontroleerd op snelheid, het gebruik van alcohol en andere overtredingen.

Tussen 22.00 en 04.00 uur zijn zoveel mogelijk bestuurders naar de parkeerplaatsen ‘Lokkant’ en ‘Hondsiep’ geleid, waar zij in eerste instantie een blaastest aflegden. Bestuurders die teveel alcohol hadden gedronken ondergingen ter plaatse een ademanalyse.

De controle ‘Ochtendgloren’ heeft als doel het alcoholmisbruik van bestuurders en andere overtredingen terug te dringen in het belang van de verkeersveiligheid en het terugdringen van de (midden)criminaliteit op en rond de A73 om de veiligheid van de burgers te waarborgen.

In totaal zijn er 1035 personenauto’s en 33 vrachtauto’s aangehouden en gecontroleerd. Er werden diverse overtredingen geconstateerd waaronder het rijden onder invloed, het niet kunnen tonen van een geldig rij- en kentekenbewijs, gladde autobanden, ondeugdelijke verlichting en het in bezit hebben van softdrugs.

Bij één bestuurder werden in totaal 8 slag- en steekwapens in de auto aangetroffen. Hij verklaarde lid te zijn van een vechtsportvereniging maar was niet in bezit van een lidmaatschapskaart. In overleg met de hulp officier van Justitie zijn deze zaken inbeslaggenomen en wordt er proeces-verbaal opgemaakt.
Vooraf aan de controle trof de politie op de parkeerplaats Hondsiep nabij een afvalbak een gloednieuwe computer aan van het merk Slim Case. Het apparaat is veilig gesteld.

Aan deze gezamenlijke controles werkten ruim 130 personen mee van politie Brabant Noord, Nederlandse Politieacademie, Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten, Dienst Nationale Recherche, Permanent Autoteam, Belastingdienst, Douane, Koninklijke Marechaussee, Voedsel en Waren Autoriteit, Sociale Opsporings- en Inlichtingen Dienst, Parketpolitie, Drugsexpertise Nederland, Openbaar Ministerie, VROM en Autobahnpolizei Düsseldorf. Rijkswaterstaat verleende facilitair haar medewerking.
Provincie:
Tag(s):