woensdag, 13. juni 2007 - 19:55

“Het kan maar één keer goed�

Assen

‘Het kan maar één keer goed’. Vandaar dat de gemeente in het begraafplaatsenbeleid de nadruk legt op kwaliteit en zorgvuldigheid. Er komen nieuwe regels voor grafmonumenten die de inwoners van Assen meer vrijheid geven. Verder moet de gemeente maatregelen nemen om te zorgen voor voldoende capaciteit voor begraven. Dat gebeurt door het ruimen van graven en op zoek te gaan naar extra ruimte bij de Boskamp.

Gezien de toenemende vergrijzing en de groei van het aantal inwoners is er de komende decennia meer capaciteit nodig voor begraven. Zonder aanvullende maatregelen is de Boskamp in 2020 vol. Om voldoende capaciteit te garanderen kiest de gemeente ervoor graven op de gemeentelijke begraafplaats de Boskamp te gaan ruimen en de stoffelijke resten vervolgens in een verzamelgraf te herbegraven. Het gaat om graven waarvan de rechten verlopen zijn. Het ruimen gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De voorbereidingen hiervoor starten in 2008. Het ruimen zelf begint niet voor 2010.
In het begraafplaatsenbeleid wil de gemeente inwoners meer vrijheid geven in de keuze voor grafmonumenten. Zolang ze geen aanstoot geven, zijn alle monumenten toegestaan. Wel geldt een maximale hoogte van 1,35 meter. Ook wil de gemeente ruimte bieden voor urnenmuren op begraafplaats De Boskamp. In overleg met het crematorium wil de gemeente de asverstrooiingen verder reguleren.
Met de Noorderbegraafplaats en de Zuiderbegraafplaats heeft de gemeente twee begraafplaatsen van belangrijke cultuurhistorische waarde. De in 1822 aangelegde Noorderbegraafplaats is een van de oudst nog in gebruik zijnde begraafplaatsen in Nederland. Op de beide begraafplaatsen staan diverse rijksmonumenten. Voor de Zuiderbegraafplaats gaat de gemeente onderzoek doen naar mogelijkheden om bepaalde velden te bestemmen voor nieuwe graven.

De gemeente wil de informatievoorzieningen bezoeker en rechthebbenden verbeteren. Het gaat om informatie over het begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen, rechten en de plichten en de kosten. Uitgangspunt voor de voorlichting is dat rechthebbenden niet voor verrassingen komen te staan, ook bij verlenging van grafrechten. De openingstijden van de gemeentelijke begraafplaatsen worden beperkt om vandalisme en grafschennis zoveel mogelijk tegen te gaan.
Provincie:
Tag(s):