donderdag, 8. februari 2007 - 8:52

‘Samen verbinden’ motto voor uitvoering WMO

Zuidhorn

Onder het motto ‘Samen verbinden’ gaat de gemeente Zuidhorn de uitdaging aan die ligt in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze nieuwe wet daagt de gemeente uit een samenhangend lokaal beleid voor de maatschappelijke ondersteuning te maken. De gemeente Zuidhorn wil die uitdaging aangaan en vooruitkijken. Het college van burgemeester en wethouders wil zorgen dat de Wmo ook echt een participatiewet wordt en samen met haar inwoners aan de slag gaan.

Samen, Sociaal en Slagvaardig is de titel van het bestuursakkoord 2006 -2010 van de gemeente Zuidhorn. Deze titel sluit bijzonder goed aan bij wat de Wmo vraagt, namelijk burgers meer centraal stellen en meer samen te werken. Zuidhorn is een gemeente waarin mensen met elkaar betrokken zijn. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor het reilen en zeilen van de gemeenschap. Met respect voor elkaar en met grote maatschappelijke betrokkenheid wordt ervoor gezorgd dat iedereen actief en zelfstandig kan blijven samen leven in de gemeente.

De gemeente wil de komende jaren de sociaal maatschappelijke cohesie, die er nu al is, behouden en uitbreiden. De gemeente neemt, onder het motto ’Samen verbinden’ het initiatief om mensen bij elkaar te brengen. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan de gewenste gemeenschap, waarin alle inwoners kunnen blijven meedoen.

De komende tijd legt de gemeente de plannen met de Wmo voor de komende jaren vast in een zogenoemd Wmo beleidsplan. De gemeente doet dit samen met burgers en externen. Eind 2007 wordt het beleidsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. In het Wmo beleidsplan wordt onder andere vastgelegd:

- wat de gemeente de komende vier jaar wil bereiken;

- wat de gemeente wil doen om dit te bereiken en wie zij daarbij betrekken; en

- wat het mag kosten.
Provincie:
Tag(s):