donderdag, 7. juni 2007 - 13:43

‘Stad en wijken in beweging’

Groningen

De leefbaarheid en veiligheid van Groningen zijn de afgelopen jaren toegenomen ten opzichte van de periode daarvoor. Inwoners van Groningen krijgen steeds meer waardering voor hun leef- en woonomgeving en voelen zich steeds veiliger in hun buurt of wijk. Dat blijkt uit het gemeentelijke rapport ‘Stad en wijken in beweging’ waarin de resultaten staan van een tweejaarlijkse onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid van buurten en wijken in de stad Groningen.

Sinds 1996 onderzoekt de gemeente om de twee jaar hoe het staat met de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving van haar inwoners. Dit grootschalige onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Grote Stedenbeleid. Eerdere resultaten verschenen in 1997, 1999, 2001, 2003 en 2005. Omdat telkens dezelfde methode wordt gebruikt, geven de uitkomsten een nauwkeurig beeld van de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid op wijk- en stadsniveau en – waar mogelijk – zelfs per aandachtsbuurt.

Mensen voelen zich thuis in de stad. De leefbaarheid in Groningen is in bijna alle wijken gelijk gebleven of verbeterd. De stijging van de leefbaarheid in de aandachtsbuurten blijft echter achter bij de stijging van het stedelijk gemiddelde. Met andere woorden, daar zijn extra investeringen nodig om niet verder achterop te raken ten opzichte van andere buurten en wijken in de stad.

De veiligheidsbeleving is nog sterker gestegen dan de leefbaarheid. Met uitzondering van De Hoogte/Korrewegwijk voelt men zich overal veiliger ten opzichte van de vorige rapportage. Het is een van de redenen waarom juist deze twee wijken in aanmerking komen voor een extra financiële impuls vanuit Den Haag.
Provincie:
Tag(s):