dinsdag, 11. december 2007 - 21:29

Aflevering smokkelauto voorproefje van valorisatie

Sluis

Dinsdag 11 december reed een smokkelauto het grensplaatsje Eede binnen.Oude tijden herleefden. De inwoners van Eede en de gemeente zijn er trots om dat dit spannende en illustere stukje van de geschiedenis weer beleefbaar werd in Eede.

De smokkelauto is gemaakt door kunstenaar Albert Kramer en onderdeel van de herinrichting van het Dorpsplein volgens het ontwerp van architect Sybolt Meindertsma. De herinrichting maakt deel uit van de valorisatie van Eede, waarvoor de plannen tot stand zijn gekomen in overleg tussen de inwoners van Eede en de gemeente.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog begon de actieve smokkel rond Eede. Ook tussen de twee wereldoorlogen en daarna in de jaren vijftig en zestig werd er volop gesmokkeld. Voor smokkelaars was de omgeving van Eede met zijn tientallen weggetjes en grenspaadjes een paradijs.

De tegenwoordige passanten hebben niets te verbergen en rijden door Eede via de rijksweg van Aardenburg naar Maldegem. Om hen te verleiden om even te stoppen voor een bezoek aan de kern, heeft het dorp een nieuwe impuls nodig. Een groep Eedenaren heeft daartoe de handen ineen geslagen en werkt samen met de gemeente Sluis om de identiteit, de leefbaarheid en de economische concurrentiepositie van het dorp te versterken.

Het accent ligt op de toeristische, culturele, educatieve en ruimtelijke structuur. De overblijfselen, de kennis en de potenties vormen het basiskapitaal. Er is een klankbordgroep ingesteld die met hulp van deskundigen een inrichtingsplan heeft uitgewerkt. Hierbij staan thema’s centraal die het dorp karakteriseren, zoals smokkelen en vlasnijverheid.

Het centrum van Eede is het Dorpsplein. Dit plein wordt opnieuw ingericht zodat het een echte ontmoetingsplaats wordt, en niet langer de doorgaande (sluip)route tussen Aardenburg en Maldegem vormt. Het aspect veiligheid is erg belangrijk, maar daarnaast speelt ook de uitstraling een belangrijke rol. De smokkelauto van Albert Kramer is één van de elementen die hieraan bijdraagt.

De totale valorisatie is in het voorjaar van 2008 klaar. Door de komst van het beeld- en sfeerbepalende kunstwerk/speeltoestel begint de toekomstige sfeer van het plein al een beetje te leven. De smokkelauto geeft een voorproefje van het Dorpsplein als fijne en karakteristieke ontmoetingsplaats in Eede.
Provincie:
Tag(s):