zaterdag, 6. januari 2007 - 18:35

Afschaffing marktgeld woensdagmarkt

Winterswijk

Op 21 december jl. heeft de gemeenteraad van Winterswijk besloten het marktgeld voor de woensdagmarkt af te schaffen. Dit betekent dat standplaatshouders op de woensdagmarkt in Winterswijk met ingang van 1 januari 2007 geen marktgeld meer verschuldigd zijn.

Aanleiding tot dit besluit is de al enige jaren teruglopende bezetting van de woensdagmarkt. De raad beoogt met deze maatregel de bezetting van de woensdagmarkt een positieve stimulans te geven om daarmee de aantrekkelijkheid van deze markt voor zowel marktkooplieden als het publiek te vergroten.

De verwachting is dan ook dat deze maatregel nieuwe standplaatshouders zal aantrekken. Overigens moet daarbij wel vermeld worden dat het geldende branchestelsel van kracht blijft zodat alleen in die branches waarvoor geen maximum geldt nieuwe standplaatshouders toegelaten kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):