donderdag, 6. december 2007 - 11:50

Afsluiting empowermentproject allochtone vrouwen

Nijmegen

Minister Ella Vogelaar houdt op 17 december een toespraak tijdens de afsluiting van het succesvolle pilotproject Naar een Grotere Wereld. De minister gaat daarbij in op het belang van empowerment waardoor allochtone vrouwen meer grip krijgen op hun eigen leven en een actievere rol in de maatschappij kunnen spelen.

Allochtone kunnen zo zelf keuzes maken, zijn minder afhankelijk en stellen zich actief op. Daarmee wordt ook de integratie in de Nederlandse samenleving bevorderd. Het project Naar een Grotere Wereld is een samenwerkingsproject van het Internationaal Vrouwen Centrum, de Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Enzovoort- innovatie en emancipatie uit Arnhem.

Bij de begeleiding staat empowerment centraal: je eigen regisseur zijn en actief vorm geven aan je leven. De afgelopen twee jaar zijn vijftig allochtone vrouwen getraind en begeleid bij het zetten van de stap om hun wereld te vergroten. Door contacten te leggen, zich te oriënteren op hun keuzemogelijkheden en het vervullen van vrijwilligerswerk. Het ging om allochtone vrouwen voor wie de Nederlandse taal een drempel vormde en die daardoor in isolement verkeerden. Dat had tevens een negatieve invloed op hun zelfvertrouwen. Het traject heeft dit veranderd.

Hoewel het project succesvol is gebleken, heeft het IVC nog geen subsidie toegekend gekregen, om een vervolg te kunnen financieren.

De laatste cursusgroep studeert op maandag 17 december 2007 af.

Dit is tevens de afsluiting van het project. Deze afsluiting vindt plaats in de Schepenhal van het stadhuis in Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6.
Provincie:
Tag(s):