dinsdag, 30. januari 2007 - 16:04

Afsluiting spoor Roosendaal van de baan

Roosendaal

Dinsdag heeft ProRail bekend gemaakt dat de negendaagse, totale afsluiting van het spoor Roosendaal – Bergen op Zoom ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van de baan is. Door een andere organisatie van het onderhoudswerk komt er ’s nachts ruimte voor goederentreinen. Dat laatste is van groot belang om Vlissingen, in grootte de derde zeehaven van Nederland, per trein bereikbaar te houden.

EVO, de organisatie die de belangen van het verladend bedrijfsleven behartigt, Zeeland Seaports en Railion hadden ProRail aangekondigd naar de rechter te stappen wanneer de bereikbaarheid van de in Vlissingen en in Bergen op Zoom gevestigde bedrijven niet gegarandeerd zou zijn.

Algemeen directeur Carel Robbeson van Railion Nederland: “Ik ben blij dat het gezonde verstand heeft gezegevierd.�

Algemeen directeur Dick van den Broek Humphreij (EVO): “Wij zijn opgelucht over het besluit van Prorail de werkzaamheden anders te organiseren. De schade bij het bedrijfsleven had kunnen oplopen tot miljoenen euro’s als het spoor volledig was afgesloten. Als deze verbinding gestremd raakt, hebben ondernemers tot ver in Nederland en de rest van Europa daar last van. Dit voorbeeld bewijst maar weer eens dat zonder goederenvervoer geen handel mogelijk is. Daarom zijn wij uitermate tevreden dat er alsnog een oplossing is gevonden en dat onze leden niet gedwongen worden hun productieprocessen stil te zetten.�

Ook directeur van het havenschap Zeeland Seaports Hans van der Hart is verheugd dat overeenstemming is bereikt: “De bereikbaarheid van het Sloegebied per spoor is essentieel voor de bedrijven in ons gebied. Afsluiting op korte termijn had onoverzienbare problemen opgeleverd voor de overslag bij de bedrijven in onze havens. We zijn dan ook bijzonder blij dat Prorail haar oorspronkelijke voornemen heeft ingetrokken en in beter overleg met alle partijen een oplossing is gevonden.�

Railion geeft aan dat de werkzaamheden duren van zaterdag 3 februari 5.00 uur tot maandag 15 februari 4.00 uur, waarbij op 5, 6, 7, 8, 9, 12 en 13 februari goederentreinen kunnen rijden van 23.00 uur tot 7.00 uur en op 14 februari van 23.00 uur tot 4.00 uur. Railion zorgt er in overleg met de betrokken bedrijven voor dat het leeuwendeel van de transporten daardoor gewoon kan worden uitgevoerd.
Categorie:
Tag(s):