donderdag, 1. maart 2007 - 12:04

Afspraken over onderhoud water

Oppervlaktewater binnen de bebouwde kom: het is niet altijd even duidelijk wie welk onderhoud uitvoert. Vandaag ondertekende waterschap Zeeuwse Eilanden met vier gemeenten een overeenkomst waarin exact staat wie welk onderhoud (maaien, baggeren, verwijderen drijfvuil, dode vissen etc.) uitvoert, wie het betaalt en waar burgers terecht kunnen met vragen of klachten.

In het verleden was niet altijd duidelijk wie welk onderhoud moest uitvoeren. Sommige wateren dreigden daardoor buiten de boot te vallen. Daarom is het waterschap samen met de gemeenten enkele jaren terug begonnen met het wegwerken van achterstallig baggeronderhoud.

Om ook voor de toekomst te zorgen dat deze wateren op orde blijven, zijn er nu tot in detail afspraken gemaakt over alle onderhoudswerkzaamheden. Daarbij is vooral gestreefd naar de laagste maatschappelijke kosten. In de praktijk betekent dit dat de gemeente in de meeste wateren al het maaiwerk uitvoert en het waterschap het baggerwerk.

Gemeente en waterschap onderhouden goed contact met elkaar voor, tijdens en na de uitvoering van het onderhoud. De kosten worden onderling verrekend op basis van de verschillende verantwoordelijkheden. Door op deze manier te werk te gaan wordt voorkomen dat waterschap en gemeente langs elkaar heen werken en wordt er goedkoper gewerkt.

Binnen de gemeenten Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen kan vanaf dit jaar al volgens de nieuwe afspraken gewerkt worden. Het waterschap streeft ernaar ook met de overige zes gemeenten dit jaar nog overeenstemming te bereiken.
Provincie:
Tag(s):