donderdag, 25. januari 2007 - 9:29

Aftrap SportZ: initiatief voor Nijmeegse jeugd

Nijmegen

Op vrijdag 26 januari om 18.00 uur geeft sportwethouder Paul Depla op feestelijke wijze het startschot voor SportZ, een proefproject waarbij vier Nijmeegse sportverenigingen sportdependances opzetten in de wijken.

Doel van SportZ is de sport naar jongeren toe te brengen en het sportaanbod beter op hun wensen en interesses af te stemmen. Zo moeten meer kinderen tussen de 6 en 18 jaar gaan sporten.

SportZ biedt de Nijmeegse jeugd een combinatie van sport en studiebegeleiding tijdens de naschoolse opvang. Het vernieuwende van SportZ is dat de deelnemers continue nieuwe sportactiviteiten ontwikkelen die aantrekkelijk zijn voor de jeugd. Ook zijn de dependances een alternatief voor het traditionele aanbod van verenigingen die de sporten vaak alleen in de eigen accommodatie en op een vast trainingsuur aanbieden. Daarnaast concurreren de clubs in dit project niet om jeugdleden, maar werken ze juist samen om deze doelgroep te bedienen.

In de komende vier jaar stelt sportkoepel NOC*NSF één miljoen euro beschikbaar voor het proefproject in het kader van de kabinetsnota ‘Tijd voor Sport’. Het is de bedoeling dat het aantal deelnemende sportverenigingen en scholen in Nijmegen (in zowel het primair als het voortgezet onderwijs) stapsgewijs wordt uitgebreid naar respectievelijk 16 en 27 in 2010. Dan kunnen zo’n 450 scholieren vijf dagen per week gebruik maken van naschoolse opvang (tussen 15.00 en 18.30 uur) op een sportdependance in de buurt.

In totaal moeten er negen locaties komen, in elk stadsdeel één. De dependances bieden een breed palet aan sporten en studiebegeleiding. Ervaren leerkrachten en studenten van ROC, CIOS en HAN, die in de dependances praktijkervaring op doen, begeleiden de jongeren.

Het Nijmeegse project is opgezet door vier sportverenigingen: GTV de Hazenkamp, The Matrixx Magixx, NMHC �Nijmegen� en Nijmegen Atletiek. Zij richten de Stichting Nijmegen SportZ op, van waaruit ze het project gestalte geven. Ze hebben een trekkersrol naar andere sportverenigingen toe. De gemeente Nijmegen, Sportservice en de HAN zijn belangrijke partners van SportZ. Zij vervullen een ondersteunende en adviserende rol.

De aftrap van SportZ vindt plaats op de sportlocatie van NMHC "Nijmegen" (d'Almarasweg) in aanwezigheid van alle projectdeelnemers en Theo Joosten van NOC*NSF.
Provincie:
Tag(s):