donderdag, 29. november 2007 - 9:27

Aftrek energie en milieu-investeringen tijdelijk stopgezet

Staatssecretaris de Jager van Financiën heeft bij ministeriële regeling het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investering (VAMIL) voor 2007 met ingang van 28 november 2007 gesloten. Dit heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt.

Hiertoe is na overleg met de betrokken ministers van Economische Zaken, VROM en LNV besloten, nadat duidelijk werd dat zonder sluiting naar verwachting het aantal aanvragen voor de EIA, MIA en VAMIL groter zou zijn dan het beschikbare budget. Hierdoor zou het budget 2007 worden overschreden. Zonder sluiting zou het gaan om een verwachte overschrijding van in totaal ruim € 25 miljoen.

Investeringsverplichtingen aangegaan vóór 28 november 2007 komen nog steeds in aanmerking voor de EIA, MIA en VAMIL, indien ze gemeld worden binnen de gebruikelijke meldingstermijn van drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting.

Vanaf 1 januari 2008 zullen de regelingen weer worden opengesteld. De eventuele budgetoverschrijding die in 2007 optreedt, zal niet ten laste worden gebracht van het budget van de regelingen in 2008. De percentages en/of voorwaarden in de regelingen voor 2008 zullen op basis van het reguliere budget en de verwachte investeringen voor 2008 als gebruikelijk eind december 2007 bekend worden gemaakt.
Categorie:
Tag(s):