donderdag, 8. februari 2007 - 17:59

Agariërs geven massaal gehoor aan 'bandenactie'

Zwolle

Agrarische ondernemers in Overijssel hebben zich massaal aangemeld voor de bandeninzamelingsactie ‘Banden aan Banden in Overijssel’. Voor de actie hebben ruim 800 ondernemers in totaal 264.679 banden aangemeld. Gedeputeerde Jansen is tevreden over de grote inzameling.

De actie heeft als doel om overbodige banden op agrarische bedrijven in de provincie Overijssel collectief in te zamelen en op verantwoorde wijze te verwerken. De ongebruikte banden op erven werden voorheen meestal gebruikt voor het afdekken van het kuilvoer. Ze zijn landschapsontsierend en komen ook het imago van de agrarische sector niet ten goede. Door een provinciebrede eenmalige inzamelingsactie wordt een stimulans gegeven aan de kwaliteit van het platteland. De provincie Overijssel heeft voor de actie een subsidie van € 100.000,- beschikbaar gesteld naar aanleiding van een motie die ingediend was door de provinciale statenleden Morskate en Welten. LTO Noord Projecten voert het project uit.
Provincie:
Tag(s):