dinsdag, 22. mei 2007 - 19:10

Agent onterecht beschuldigd van corruptie

Helmond

Op 13 maart 2007 verscheen in het Eindhovens Dagblad een krantenbericht over een zitting bij de rechtbank in Den Bosch. Tijdens deze zitting legde een Helmondse getuige (Van L.) een verklaring af dat een Helmondse agent omkoopbaar zou zijn voor een paar duizend euro en vergunningen kon regelen. Ook zou de agent een kopie van een bladzijde uit een proces verbaal verstrekt hebben tegen betaling.

De korpsleiding van Politie Brabant Zuid-Oost koos in samenspraak met de Hoofdofficier van Justitie te ‘s-Hertogenbosch onmiddellijk voor een intern onderzoek naar feiten en omstandigheden, die aanleiding konden zijn voor de afgelegde verklaring.

Verdachte Van L. zou het verhaal over de corrupte agent gehoord hebben van een andere Helmonder (Van B.). Van B. verklaarde dat het hele verhaal van Van L. gelogen is: nimmer heeft hij deze informatie of iets wat daar op lijkt met Van L. besproken.

Meerdere personen zijn tijdens de voorgeleiding in de gelegenheid geweest om de bladzijde uit het proces-verbaal te overhandigen aan de verdachte. Op geen enkele manier is aangetoond dat de man deze kopie via de Helmondse agent heeft ontvangen.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er op geen enkele wijze sprake is van het verstrekken van informatie, dan wel het verstrekken van dossierstukken aan onbevoegden.

De berichtgeving in het Eindhovens Dagblad heeft de goede naam van ons korps in het algemeen en van onze Helmondse collega in het bijzonder geschaad.

Plaatsvervangend korpschef Huub Schalken heeft de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet gezien: “Wij zijn verheugd dat het een kletsverhaal blijkt te zijn. Door een dergelijk ongenuanceerd verhaal heeft ons korps en niet in de laatste plaats de betrokken politieman en zijn directe omgeving imagoschade opgelopen. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden tot het nemen van gerechtelijke (civiele) stappen jegens Van L.�
Provincie:
Tag(s):