zondag, 11. februari 2007 - 13:14

Agnes Kant op congres VPPG

Dieren

Het perspectief van landelijke samenwerking (richting Provinciale Staten en Tweede Kamer) en kleinschaligheid in de gezondheidszorg. Dat waren de belangrijkste onderwerpen op het VPPG-congres van 10 februari in Dieren. De VPPG is de vereniging van lokale politieke partijen. “Landelijke partijen maken het beginsel van subsidiariteit niet waar. Lokale en regionale doen dat wel�, zo zei Senator Hendrik ten Hoeve van de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie).

Door hun belangen te bundelen, kunnen onafhankelijke partijen op lokaal en provinciaal niveau veel bereiken. “Uw lokale doelen zijn het waard om regionaal en landelijk rekening mee te houden. De landelijke politiek moet beter inspelen op bijvoorbeeld wensen voor het stichten van scholen, voor de aanleg van wegen en zeker ook voor het subsidiëren van politieke partijen.�

“Gezamenlijk hebben lokale partijen meer zetels in gemeenteraden dan welke partij ook�, zo zei Herman Jansen, raadslid voor Sterk Meppel. “Het is hoog tijd dat zij de opvattingen van hun achterban vertalen in de richting van de landelijke politiek. En om nog succesvoller te worden moeten ze meer kennis uitwisselen. Dat een website hierbij ondersteuning kan geven, werd toegelicht door Jef Burger, fractievoorzitter van Leefbaar Pijnacker-Nootdorp.

Kamerlid Agnes Kant sprak over de mogelijkheden die raadsleden hebben voor het creëren van kleinschaligheid in de zorg. Zij ziet de lokale partijen als bondgenoot van de SP. Vanuit de zaal werd geconcludeerd dat Kant zich dus sterk gaat maken voor subsidie aan lokale partijen, zodat die niet meer worden achtergesteld ten opzichte van lokale afdelingen van landelijke partijen. Kant bevestigde dit “U bent voor de lokale politiek van belang, dus moet er een betere verdeelsleutel voor subsidie komen.�

Deze uitspraak viel in goede aarde bij VPPG-voorzitter Theo van Swol, die zich uiterst tevreden toonde over het verloop van het congres. “Tot voor kort was landelijke samenwerking taboe. Nu blijkt het bespreekbaar, sterker nog een groot deel van de 130 aanwezige raadsleden pleitte er nadrukkelijk voor. Dit schept nieuwe perspectieven, inhoudelijk en strategisch. De positie van de provinciale onafhankelijke partijen wordt hiermee versterkt en dus ook hun kans op succes bij de PS-verkiezingen van 7 maart. Daarmee neemt ook de kans toe dat de OSF terugkomt in de Senaat met een of meer zetels.�
Provincie:
Tag(s):