dinsdag, 30. januari 2007 - 19:06

Akkoord over verplaatsen NS werkplaats

Tilburg

Na meer dan vier jaar onderhandelen hebben de gemeente Tilburg en Nedtrain een overeenkomst ondertekend, waarin een schadeloosstelling van € 66,9 miljoen is afgesproken voor de verplaatsing van de NS werkplaats naar industrieterrein Loven. Eind 2010 zal het bedrijfsterrein aan de gemeente worden opgeleverd voor een grootschalige herontwikkeling die past in de ambitie van Tilburg.

De verhuizing van de NS werkplaats is één van de grootste industriële verhuizingen in de Nederlandse geschiedenis. Bij de financiering van deze herontwikkeling streeft de gemeente Tilburg naar publiek-private samenwerking. Dit betekent dat de kosten voor de schadeloosstelling niet alleen door de gemeente, maar ook door andere overheden en andere partijen worden gedragen.

Uiterlijk eind 2010 zal Nedtrain haar bedrijfsterrein verlaten. Tot die tijd blijft het revisiebedrijf in bedrijf. Aarts: “Dit is een flexibele afspraak. Als verschillende werkplaatsonderdelen al eerder verplaatst zijn, kunnen we ook al eerder aan ontwikkeling van onderdelen beginnen.�

Een groot aantal medewerkers van Nedtrain zegt na ruim 100 jaar het bedrijfsterrein met pijn in het hart te verlaten, maar deze overeenkomst creëert daarentegen de mogelijkheid voor Nedtrain om een nieuwe bedrijfslocatie in te richten op Loven. In de overeenkomst tussen de gemeente en Nedtrain is bovendien de afspraak gemaakt dat het cultuurhistorisch erfgoed op het NS-terrein zal worden behouden.
Provincie:
Tag(s):