vrijdag, 30. maart 2007 - 9:51

Al 60 jaar gelukkig getrouwd

Witmarsum

Op dinsdag 3 april aanstaande zijn de 86 jarige Sjoerd Attema en de 85 jarige Sieuwke Attema – Tjepkema uit Witmarsum 60 jaar getrouwd. Het echtpaar woont aan de Gysbert Japiksweg 13 in Witmarsum.

Op 3 april is er een receptie in de Nynke Pleats te Piaam van 15.00 uur tot 17.30 uur. Tijdens deze receptie zal burgemeester Theunis Piersma het echtpaar namens de gemeente Wûnseradiel feliciteren.

Het echtpaar Attema is op 3 april 1947 getrouwd in het gemeentehuis van de gemeente het Bildt. Het echtpaar heeft drie dochters gekregen.
Provincie:
Tag(s):