maandag, 7. mei 2007 - 16:14

Alcoholmisbruik jongeren IJsselland aangepakt

IJsselland

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en elf gemeenten in de regio IJsselland werken vanaf maandag intensief samen in de strijd tegen overmatig alcoholgebruik door jongeren. Hiermee willen het rijk en de gemeenten de trend keren dat jongeren op steeds jongere leeftijd alcohol drinken en ook vaak veel drinken. Dit heeft gezondheidsschade, maar ook overlast, geweld en criminaliteit tot gevolg. Dit heeft het ministerie van BZK maandag bekendgemaakt.

Eind 2008 moet de overlast die jongeren veroorzaken door vernielingen en vandalisme vijf procent lager zijn dan eind 2006. De deelnemende gemeenten zijn Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Overmatig alcoholgebruik is dé aanjager van uitgaansgeweld en veel overlast en komt dan ook nadrukkelijk terug in de veiligheidsparagraaf van het kabinetsprogramma. Minister Ter Horst wil in overleg met andere ministers een aantal landelijke maatregelen nemen in de strijd tegen overlast, geweld en criminaliteit door alcohol:
• het invoeren van blaastesten buiten het verkeer, om na een aanhouding vast te stellen of een verdachte onder invloed is van alcohol of drugs (nu worden blaastesten alleen in het verkeer uitgevoerd);
• alcoholgebruik laten meewegen in de strafrechtelijke afhandeling van delicten, bijvoorbeeld in de vorm van strafverzwaring of in de keuze van alternatieve straffen;
• het eenvoudiger opnemen van alcoholgebruik in registratiesystemen van de politie;
• het overhevelen van het leeftijdstoezicht op de verkoop van alcohol van de Voedsel- en Warenautoriteit naar gemeenten.

De gemeenten in de regio IJsselland hebben afgesproken een alcoholmatigingsbeleid te voeren waarin is vastgelegd wat de diverse partijen daaraan doen, welke maatregelen genomen worden en hoe de handhaving is.

In regionaal verband maken de gemeenten een plan van aanpak voor de problematiek van keten en hokken, die vaak als onderkomen voor jongeren dienen en waar zij ongecontroleerd alcohol gebruiken. In dit regionale plan blijven wel verschillen per gemeente mogelijk.

Het rijk ondersteunt de gemeenten in maatregelen die zij kunnen nemen:
• in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt gekeken naar maatregelen tegen alcoholgebruik in Algemene Plaatselijke Verordeningen, die een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten (bijv. over sluitingstijden of over alcoholgebruik in het openbaar);
• onderzoek naar (juridische) mogelijkheden om keten en hokken aan te pakken, alcohol in sportkantines in de ochtenduren te verbieden en verkoop van alcohol onder de 16 jaar in winkels tegen te gaan.

Verder zal het rijk cursussen alcoholpreventie ontwikkelen en aan gemeenten aanbieden. Deze cursussen richten zich ook op ouders die te weinig ondernemen tegen het alcoholgebruik van hun kinderen.
Provincie:
Tag(s):