donderdag, 7. juni 2007 - 8:47

Alcoholverbod voor Osdorpse straat

Amsterdam

Vanwege de vele meldingen van overlast door alcoholgebruik in de Schoolstraat in stadsdeel Osdorp heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel besloten over te gaan tot een alcoholverbod in de straat, zo werd deze week bekend gemaakt. Het besluit is genomen is na overleg met bewoners, politie en woningcooperatie Eigen Haard.

De afgelopen periode is de overlast voor de bewoners in de Schoolstraat toegenomen. Het gaat daarbij vooral om overlast veroorzaakt door personen onder invloed van alcohol. De overlast bestaat onder andere uit geluidsoverlast (schreeuwen, harde muziek), het uitschelden en intimideren van bewoners, en een verloedering van het straatbeeld. De politie zal veelvuldig surveilleren in de straat om toe te zien op de handhaving van het verbod.

De stadsdeelvoorzitter Hans Weevers is zich ervan bewust dat het een zware maatregel betreft maar bewoners van de Schoolstraat ondervinden te veel overlast, volgens zijn zeggen.

Het alcoholverbod is één van de maatregelen die de overlast in de straat moet tegengaan. Zo wil woningcorporatie Eigen Haard het gebruikerscontract beëindigen van een aantal tijdelijke huurders in de Schoolstraat die veel overlast veroorzaken. Daartoe heeft Eigen Haard begin mei een kort geding aangespannen. Een uitspraak van de rechter wordt binnenkort verwacht. Daarnaast voeren het stadsdeel en Eigen Haard een aantal acties uit om de Schoolstraat schoon te houden: er zal extra worden geveegd, en graffiti wordt verwijderd.

Het alcoholverbod geldt in principe voor twee jaar en wordt na één jaar geëvalueerd op aantoonbare vermindering
Provincie:
Tag(s):