vrijdag, 14. december 2007 - 16:20

Alkemade en Jacobswoude samen verder

De ministerraad heeft vrijdag 14 december op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een tweetal wetsvoorstellen tot samenvoeging van een aantal gemeenten. Ten eerste wordt voorgesteld de Zuid-Hollandse gemeenten Alkemade en Jacobswoude samen te voegen. Deze gemeenten worden gezamenlijk de gemeente Kaag en Braassem.

Het andere voorstel is de samenvoeging van de Noord-Hollandse gemeenten Bennebroek en Bloemendaal. De samengevoegde gemeente krijgt de naam Bloemendaal. In beide gevallen is de samenvoeging vrijwillig tot stand gekomen. Het belangrijkste doel van de herindelingen is het versterken van de bestuurskracht van de betrokken gemeenten.

In alle betrokken gemeenten blijkt er draagvlak te bestaan in de gemeenteraden. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben in beide gevallen een positief advies aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgegeven.


De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State zullen worden gezonden. Het kabinet streeft naar invoering van beide herindelingen per 1 januari 2009.
Provincie:
Tag(s):