vrijdag, 7. december 2007 - 17:56

Alkmaarse wijk Overdie onderdeel van Actieplan Krachtwijken

Alkmaar

De Alkmaarse wijk Overdie is één van de veertig wijken die minister Vogelaar voor de zomer heeft geselecteerd voor haar Actieplan Krachtwijken. Het wijkactieplan Overdie dat nu gereed is, past prima in het actieplan van de minister. Doel van het wijkactieplan is bewoners van Overdie perspectief bieden, met name op het gebied van werken & maatschappelijke deelname, leren en zorg.

Een nieuwe wijk opbouwen begint ook met een goed perspectief voor de jongeren. Daarom is extra inzet nodig op onderwijs, buitenschoolse opvang en vrije tijdsvoorzieningen. Het plan is door gemeente en woningbouwcorporaties opgesteld, samen met bewonersvertegenwoordigers en partners in de wijk.

Op basis van dit wijkactieplan worden er prestatieafspraken in de vorm van een overeenkomst (charter) tussen het Ministerie VROM en de gemeente Alkmaar opgesteld. Dat vindt plaats in het eerste kwartaal 2008.

Er is al hard gewerkt in de wijk om een prachtwijk te worden. Overdie heeft de meeste voorzieningen maar soms is het onduidelijk waarvoor je bij welke dienst terecht kunt. Er is een wijkactieplan door de gemeente opgezet en daarmee wordt vanaf 2008 gewerkt.
Provincie:
Tag(s):