maandag, 22. januari 2007 - 14:02

Alle bijstands-gerechtigden mogen even lang op vakantie

Den Haag

Bijstandsgerechtigden die ouder zijn dan 57,5 jaar en zijn vrijgesteld van de arbeidsplicht, mogen binnenkort vier in plaats van dertien weken per jaar in het buitenland doorbrengen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering.

Alleen als er zwaarwegende bijzondere omstandigheden zijn, mogen gemeenten de termijn verlengen tot maximaal dertien weken. Dat staat in een wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

Nu mogen bijstandsgerechtigden die ouder zijn dan 57,5 jaar en zijn vrijgesteld van de arbeidsplicht altijd dertien weken wegblijven. Rechters hebben geoordeeld dat hier sprake is van leeftijdsdiscriminatie omdat alle andere bijstandsgerechtigden maximaal vier weken per jaar de grens over mogen. Om hier een einde aan te maken geldt de termijn van maximaal vier weken voortaan voor alle bijstandsgerechtigden. Los van de leeftijd is er ruimte voor een langer verblijf als er zwaarwegende bijzondere omstandigheden zijn.

Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden om verschillende redenen toestemming geven om langer dan vier, maar maximaal dertien, weken in het buitenland door te brengen. Naast het bezoeken of verzorgen van een ziek familielid kan ook een sterfgeval een reden zijn. Ook kan het zijn dat de bijstandsgerechtigde in het buitenland zit en om medische redenen niet terug mag reizen. Nu is het nog zo dat gemeenten bijstandsgerechtigden vrijwel alleen toestemming verlenen als er sprake is van levensbedreigende omstandigheden.

Een bijstandsgerechtigde die gebruik wil maken van het recht om langer weg te blijven, moet vóór vertrek uit Nederland bij de gemeente een verzoek indienen. Daarbij moet hij bewijsstukken overhandigen waaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van zwaarwegende bijzondere omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn. De gemeente kan onderzoeken of die gegevens kloppen. Als de bijstandsgerechtigde al in het buitenland zit op het moment dat de bijzondere omstandigheid zich voordoet moet hij meteen een aanvraag indienen via bijvoorbeeld de telefoon, e-mail of fax en zo snel mogelijk bewijsstukken leveren.

De gemeenten beoordelen hoeveel weken de individuele bijstandsgerechtigde precies mag wegblijven zonder dat de uitkering in gevaar komt. De uitvoering van het wetsvoorstel brengt geen extra kosten met zich mee.
Categorie:
Tag(s):