dinsdag, 3. april 2007 - 16:40

Alle vogels onder dak

Terneuzen

In samenwerking met Natuur&Zo (centrum voor natuur- en milieueducatie) geeft de gemeente Terneuzen uitvoering aan een vogelvriendelijk beleid met een uitgebreid jaarprogramma.Onderdeel hiervan is de verkoop van nestkasten. Vogels geven de tuin extra levendigheid. Hoeveel vogels in een tuin zingen, broeden en eten hangt (voor een groot deel) af van de gastheer.

Goede natuurlijke huisvesting in dorpen en steden is voor vogels echter moeilijk te vinden: huizen worden geïsoleerd, gaten en kieren worden gedicht en in de tuinen maken hagen en heggen plaats voor houten schuttingen. Nestkasten bieden vogels een uitkomst.

Het is belangrijk de nestkasten op te hangen voordat het broedseizoen begint. Daarom zijn, in het kader van het Stadsvogelproject Terneuzen tot 15 april de nestkasten voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen gesubsidieerd te koop. Er bestaat een keuze uit een nestkast voor mussen, koolmezen of pimpelmezen.
Provincie:
Tag(s):