maandag, 19. november 2007 - 15:48

Almeerse Reddingsbrigade heeft een formele status

Almere

Maandag heeft de samenwerking tussen de gemeente Almere en de Almeerse Reddingsbrigade een formele status gekregen. Met het zetten van de handtekeningen van portefeuillehouder veiligheid, burgemeester
A. Jorritsma en de voorzitter van de Almeerse Reddingsbrigade,
Mw Werkman, is de "samenwerkings-overeenkomst" officieel.

Door het opstellen van deze overeenkomst is een belangrijk speerpunt uit het beleidsplan ‘Veiligheid Almeers Water’ ten uitvoer gebracht.

Beide partijen leggen vast, dat voor het verzorgingsgebied Almere (dit zijn de binnendijkse wateren en de buitendijkse wateren Gooimeer, IJmeer, Markermeer en Oostvaardersdiep) de brandweer en de Almeerse Reddings Brigade gezamenlijk zoek- en reddingsacties en hulpverleningstaken uitvoeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zoekacties naar drenkelingen, hulpverlening bij aanvaringen tussen vaartuigen, of schadevaringen waarbij lekkages, dreiging tot zinken, of ontruiming aan de orde is.

In de dagelijkse praktijk bestond de samenwerking al langere tijd, maar nu zijn de afspraken over onder meer alarmering, operationele leiding, verzorgingsgebied en taken vastgelegd. Naast deze ‘operationele praktijk’ wordt met de overeenkomst ook een belangrijke stap gezet in het gezamenlijk oefenen van brandweer en reddingsbrigade. Dit alles zorgt ervoor dat de hulpverleners zo optimaal mogelijk hun belangrijke taak kunnen uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):