donderdag, 7. juni 2007 - 9:03

Almere krijgt duurzaam stadspark

Almere

Het Cascadepark West in Almere wordt een ‘etalage van duurzaamheid’. Bij het ontwerp en de inrichting van dit nieuwe stadspark zal de gemeente op alle punten consequent aandacht besteden aan ecologie en duurzaamheid. Tegelijkertijd is Cascadepark West bedoeld als een echt gebruikspark, een opvallende en levendige groene ader met uiteenlopende functies voor de bewoners van de toekomstige zuidwestelijke wijk Almere Poort.

De gemeente Almere vergelijkt de opzet van het nieuwe Cascadepark West met bijzondere woonwijken uit het verleden, zoals De Fantasie, De Realiteit en Gewild Wonen. In deze wijken kregen nieuwe ideeën en idealen de kans om zich in de praktijk te bewijzen. Met als resultaat opmerkelijke wijken met een eigen karakter en landelijke bekendheid. Voor het nieuwe park is een vergelijkbare experimentele invalshoek gekozen. Het Cascadepark West moet een voorbeeldig stadspark worden: aangenaam en veelzijdig in het gebruik, en uitermate duurzaam in aanleg en beheer.

Cascadepark West strekt zich uit over een lengte van anderhalve kilometer van Pampushout in het noordwesten tot de Flevolijn in het zuidoosten. Aan de overzijde van het spoor sluit Cascadepark Oost hierop aan. De breedte van het park varieert tussen honderd en driehonderd meter. Het langgerekte park is herkenbaar aan de ‘Groene Slinger’. Dat is een honderd meter brede strook met bomen, speel- en picknickweiden en brede paden voor wandelaars, fietsers, skaters en joggers, omzoomd door water. In de bredere delen van het park komen bijzondere functies, zoals een natuurspeeltuin en een kinderboerderij. Er is ruimte voor kunst en voor kleine manifestaties. Nog niet alle onderdelen van het parkplan staan vast, zodat er ruimte blijft om te voorzien in wensen van de toekomstige wijkbewoners.

Verspreid door het park is er ruimte voor bijzondere bebouwing. De gemeente denkt aan paviljoens met daarin lichte horeca, een medische voorziening of een kunstenaarstudio. Ook is de bouw van 236 woningen voorgenomen, waarvan 85 in de sociale sector. De gebouwen worden zodanig uitgevoerd dat ze het parklandschap en het duurzame karakter niet verstoren maar juist versterken. Zo ontstaat het beeld van vrijstaande bebouwing in een doorlopend parklandschap. De bebouwing komt ook de levendigheid en de sociale veiligheid van het park ten goede.

Het streven naar een duurzame stedelijke ontwikkeling is op alle niveaus terug te vinden in het Cascadepark West. Het plan streeft naar een goede balans tussen sociale, economische en milieuaspecten. Voor nu en in de toekomst.

Het park verbindt de ecologische gebieden Pampushout en Ecozone. Het water maakt deel uit van de waterstructuur van geheel Almere Poort. Er is veel aandacht voor zaken als bodemkwaliteit, waterkwaliteit en intelligent ruimtegebruik. De waterlopen krijgen natuurvriendelijke oevers. Aan het ontwerp en het materiaalgebruik van de bebouwing worden hoge eisen gesteld, die afgestemd zijn op de duurzaamheideisen van het park. Dat geldt ook voor kleinere objecten zoals bruggen, hekken, bankjes, prullenbakken en verlichting.

De aanleg van Cascadepark West begint naar verwachting in 2009. De bomenslinger met zomerlindes wordt in fasen aangelegd in de plantseizoenen 2009-2010 en 2010-2011. De bomen zullen pas na enkele tientallen jaren volgroeid zijn. Om het park ook in de eerste jaren al een groen aanzien te geven, wordt daarom om te beginnen een aantal volwassen koningslindes geplant, afkomstig van de oever van het Weerwater.

De bouw van de woningen kan beginnen in 2008. De maatschappelijke voorzieningen, zoals de natuurspeeltuin met kinderboerderij, volgen in 2009. De commerciële voorzieningen, zoals horeca, zijn te verwachten vanaf 2012. In 2007 zal de gemeente een plan voor beeldende kunst in Almere Poort opstellen. Het park beslaat in totaal 25 hectare.
Provincie:
Tag(s):