donderdag, 1. februari 2007 - 15:52

Almere krijgt vedische woonwijk

Almere

De Stichting Vredeswijk Almere en Woonstichting Ymere gaan samenwerken om in Almere een woonwijk van ruim 150 bijzondere woningen inclusief voorzieningen te realiseren. De beoogde locatie voor deze zogenaamde Vredeswijk is het Homeruskwartier in Almere Poort. Voor Almere is gekozen omdat het de plek is waar 'het kan' en omdat particulier opdrachtgeverschap een speerpunt is van de gemeente. Bovendien is hier ruimte voor een dergelijke grootschalige wijk voor een bijzondere doelgroep. Voorts maakt Almere deel uit van de Randstad en daarmee wordt voldaan aan de wens van de Stichting Vredeswijk Almere om het vedisch bouwen op een dynamische en goed gelegen locatie te realiseren.

De woningen in de Vredeswijk zullen worden gebouwd volgens de vedische bouwprincipes, de zogenaamde Maharishi Sthapatya Veda. Voor de tijdloze, oosterse bouwwijze worden de meest fundamentele wetten van de natuur benut om gezondheid en voorspoed te bevorderen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van nauwkeurige wiskundige en eeuwenlang beproefde formules om huizen te ontwerpen met de juiste verhoudingen, de juiste maten, de juiste oriëntatie op de zon, de juiste indeling, etc.

Er zijn al 125 aanvragen van geinteresseerden uit heel Nederland die in de vedische wijk willen wonen. Ook uit andere landen bestaat er interesse om in de Almeerse vredeswijk te wonen. Europese architecten die zijn geschoold in vedisch bouwen zullen hun medewerking verlenen.
Wereldwijd is reeds goede ervaring opgedaan met vedisch bouwen. In Nederland is vedisch bouwen nog nagenoeg onbekend. De geplande wijk van ruim 150 woningen in Almere zal daarom uniek zijn, en ook voor Europa heel bijzonder zijn.
Provincie:
Tag(s):