woensdag, 12. december 2007 - 21:10

Almere moet op zoek naar nieuwe gemeentesecretaris

Almere

Gemeentesecretaris Bernard Arnold heeft de medewerkers van de organisatie en het gemeentebestuur laten weten in de loop van 2008 zijn functie neer te leggen. Hij wacht met zijn vertrek tot zijn opvolger of opvolgster gevonden is. Bernard Arnold heeft ruim vier jaar voor de gemeente Almere gewerkt, maar wil de overstap maken naar een nieuwe werkomgeving.

Voor het moment waarop hij kiest deze overstap te maken, geeft Arnold in een bericht aan zijn collega’s de volgende motivatie:

"Ik werk nog steeds met veel plezier voor Almere. Maar de stad en onze organisatie staan nu voor een omvangrijke en complexe opgave: goede plannen opstellen en afspraken maken met verschillende partijen over de schaalsprong, de doorgroei van de stad. Juist nu kan een nieuwe secretaris, door zijn of haar frisse blik een sterke bijdrage leveren aan de samenwerking en de scherpte die voor deze uitdaging noodzakelijk zijn. Je toegevoegde waarde voor een organisatie is toch het grootste tijdens je eerste jaren in een functie.

Ik geloof sowieso dat beweging en mobiliteit voor de gemeentelijke organisatie en voor mijzelf goed zijn. Zo blijf je in staat om voortdurend in de te spelen op wat de veranderende stad en de Almeerders van ons vragen."

Burgemeester Annemarie Jorritsma geeft in een verklaring aan het jammer te vinden dat Bernard Arnold de organisatie gaat verlaten. Zij wijst op de resultaten in de professionalisering van de organisatie en geeft aan geen reden te zien om de sturing van de organisatie te willen veranderen. Jorritsma verwacht rond maart 2008 een opvolger te kunnen benoemen.

Bernard Arnold gaat nog op zoek naar een nieuwe functie. De procedure voor het vinden van een opvolger start zeer binnenkort.
Provincie:
Tag(s):