maandag, 12. februari 2007 - 17:16

AMC erkend als zelfstandig traumacentrum

Amsterdam

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt in 2008 een zelfstandig traumacentrum. Het AMC, dat hiervoor door minister Hoogervorst is aangewezen, wordt dan het elfde ziekenhuis in Nederland met de erkenning als traumacentrum. Minister Hoogervorst zet hiermee in op een verdere versterking van de acute zorgverlening in de regio Noord-West Nederland.

In deze regio beschikt het VUMC al over een aanwijzing als traumacentrum. De afgelopen jaren hebben de twee ziekenhuizen al nauw samengewerkt op dit terrein. Hoogervorst geeft ook het AMC de erkenning van zelfstandig traumacentrum vanwege de groei van de bevolkingsomvang in de regio tot minimaal 1,2 miljoen inwoners. Daarnaast beschikt het AMC over de benodigde expertise en faciliteiten, waaronder de 24-uurs beschikbaarheid van traumachirurgie, anesthesie en adequate IC- en OK-faciliteiten.

Sinds de aanwijzing van de tien traumacentra in 1999 is veel bereikt in het ketengericht organiseren van de traumazorg. Afspraken over samenwerking tussen zorgverleners hebben een landelijk goed samenhangende keten van traumazorg opgeleverd. Daardoor kunnen slachtoffers van een ongeval met ernstig lichamelijk letsel snel in het juiste ziekenhuis worden behandeld. De minister heeft voor de komende jaren in het bijzonder aandacht gevraagd voor coördinatie, onderwijs en onderzoek.

Om kwaliteitsverbetering breder in de keten door te voeren, ziet de minister ook een sleutelrol weggelegd voor de traumacentra in het ketenoverleg acute zorg (waaronder huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen) in alle regio’s. In deze coördinerende taak staat de samenwerking met de verschillende partners uit de keten centraal.
Provincie:
Tag(s):