donderdag, 1. februari 2007 - 16:08

Amersfoort investeert in speel- en buitenruimte voor de jeugd

Amersfoort

Amersfoort wil de speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren uitbreiden en verbeteren. Hiervoor wil het college 1 miljoen euro uittrekken, waarmee tien plannen kunnen worden uitgewerkt. Dit voorstel wordt in een peiling aan de raad voorgelegd.

Een rap- en muziekruimte in één van de jongerencentra, verschillende sport-, spel- en/of ontmoetingsplekken in diverse wijken, pannaveldjes, een kunstgrasveld, en ondersteuning van scouting Mondriaan en St. Jozef voor het vernieuwen van hun accommodatie. Deze plannen wil het college van B&W op korte termijn gaan realiseren.

Daarnaast wordt voorgesteld geld uit te trekken voor aanvullend onderzoek onder jongeren naar hun wensen en ideeën over jeugdvoorzieningen in hun wijk. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor nog meer plannen ter verbetering van de speel- en buitenruimte van de jeugd in Amersfoort in de periode 2008 -2010.
Provincie:
Tag(s):