donderdag, 10. mei 2007 - 12:06

Amersfoort werkt plan woonunits onaangepaste huurders verder uit

Amersfoort

Om te voorkomen dat mensen op straat moeten leven, wil de gemeente enkele woonunits voor zeer onaangepaste huurders ontwikkelen. Woensdag heeft het college van B&W het plan hiervoor besproken. Dit voorstel wordt ter peiling aangeboden aan de gemeenteraad. De woonunits zijn bestemd voor mensen die, ondanks aangeboden hulp, bemiddeling, een tweede-kanswoning en bemoeizorg niet meer zijn te handhaven in een buurt. De woonunits zijn een uiterste inspanning van gemeente en woningbouwcorporaties om dakloosheid van deze groep te voorkomen.

Het college wil starten met één locatie met vier of vijf woonunits voor evenzoveel huishoudens. Het zoeken naar een geschikte plek hiervoor is onderdeel van de op dit moment lopende zoektocht naar locaties voor vier verschillende opvangvoorzieningen voor dak- en thuisloze Amersfoorters. De gemeente verwacht eind 2007 de plekken hiervoor te kunnen aanwijzen.
Provincie:
Tag(s):