dinsdag, 5. juni 2007 - 14:58

Amstelveen en Uithoorn willen ongelijkvloerse kruising

Amstelveen

Het college van Amstelveen wil dat de kruising tussen de omgelegde N201 en de Zijdelweg ongelijkvloers wordt. De wethouder van Verkeer, Joss Tabak liet in een persbericht van de gemeente weten dat uit onderzoek gebleken is dat het ontwerp van de ongelijkvloerse kruising met een half klaverblad en rotondes bij de op- en afritten van de N201 en de aansluitingen vanuit het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid vanuit verkeerskundig oogpunt en vanuit veiligheid de enige aanvaardbare oplossing is.


De gemeente Uithoorn deelt de mening van Amstelveen. Samen stellen de gemeenten dan ook een ontwerpwijziging voor bij het Projectbureau N201. Eerder is afgesproken dat wanneer partijen ontwerpwijzigingen voorstellen zij zelf op moeten draaien voor de kosten. De meerkosten voor de realisatie van de ongelijk-vloerse kruising bedragen in totaal € 14,3 miljoen. Voor Amstelveen betekent dit een bijdrage van € 7,2 miljoen.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Amstelveen in haar vergadering van 4 of 5 juli hierover een besluit.
Provincie:
Tag(s):