zondag, 29. april 2007 - 7:30

Amstelveen handhaaft nieuwe Woningwet

Amstelveen

Burgers en ondernemers krijgen in de nieuwe Woningwet meer de verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels. Voor de gemeente wordt het handhaven eenvoudiger.

De eigenaar van een bouwwerk is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle bouwregels. Een nieuwe eigenaar kan er op worden aangesproken als door een vorige eigenaar in strijd met de bouwregels of zonder of in afwijking van een bouwvergunning is gebouwd. Daarnaast hebben eigenaren en beheerders zorgplicht om onveilige en ongezonde situaties te voorkomen ook als aan alle bouwregelgeving is voldaan.

Voor zowel het bouwen zonder vergunning als het bouwen in strijd met de regelgeving kan een boete worden uitgedeeld. De gemeente had al de mogelijkheid om handhavend op te treden als niet voldaan werd aan de bouwregels.

In het uiterste geval kan dat betekenen dat de eigenaar gedwongen wordt een bouwwerk af te breken dat eerder zonder of in afwijking van een bouwvergunning is gebouwd.
Download op www.vrom.nl de brochure "Een huis kopen? Let er op dat het voldoet aan de bouwregels".
Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl.
Provincie:
Tag(s):