maandag, 17. december 2007 - 16:29

Amsterdam gaat banen regelen voor sporttalenten

Amsterdam

Het college van B&W heeft de Verklaring voor Deelname aan de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur ondertekend. Deze verklaring sluit aan bij het doel van het kabinet om kinderen en jongeren de kans te geven om hun talenten op sport- en cultureel gebied optimaal te ontplooien. Het gaat hierbij niet alleen om de ontwikkeling van hun talenten, maar ook om het ontplooien van sociale vaardigheden en het gezamenlijke plezier tijdens het opgroeien.

De ondertekening van de verklaring betekent dat Amsterdam in 2008 minimaal 45 combinatiefuncties realiseert. Dit zijn banen op het snijvlak van onderwijs, sport en cultuur. Dit aantal kan oplopen tot ruim honderd, mits er voldoende cofinanciering wordt gevonden. Wethouder Carolien Gehrels van Kunst en Cultuur en Sport is van mening dat alle Amsterdamse kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om hun sport- of kunstzinnige talenten te ontdekken en er plezier van te hebben. Dat kan alleen als er in de stad samengewerkt wordt tussen onderwijs, sport en cultuur.

Om de talenten van kinderen en jongeren te ontwikkelen wordt in de vijf krachtwijken in Amsterdam het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod vergroot. Deze krachtwijken zijn benoemd door minister Vogelaar en krijgen op verschillende gebieden extra aandacht vanuit het rijk en de gemeente. De nadruk van de talentontwikkeling ligt op het basisonderwijs, maar mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs worden ook onderzocht.

Verder is de versterking van sportverenigingen van groot belang, omdat die fungeren als maatschappelijke schakel tussen het onderwijs, naschoolse opvang en de wijk.

De nieuwe functionarissen moeten het dagelijkse sport- en beweegaanbod op en rond scholen bevorderen, de Amsterdamse jeugd tot 18 jaar vertrouwd maken met kunst en cultuur, en ze moeten actieve kunstbeoefening stimuleren.
Provincie:
Tag(s):