vrijdag, 9. februari 2007 - 9:24

Amsterdam investeert in jongeren- en studentenhuisvesting

Amsterdam

Amsterdam wil de komende jaren fors investeren in de huisvesting van jongeren en studenten. Dit blijkt uit de nieuwe visie Jongeren- en Studentenhuisvesting. Omdat de woonwensen van studenten en niet- tuderende jongeren flink blijken te verschillen, wordt de visie uitgewerkt in twee plannen.

Het uitvoeringsplan Studentenhuisvesting is nu gereed en laat zien dat tot 2010 7600 studentenwoningen gerealiseerd moeten worden. Het uitvoeringsplan Jongerenhuisvesting is over enkele maanden gereed.

Wethouder Tjeerd Herrema (Volkshuisvesting): "Amsterdam is een zeer populaire stad voor studenten en werkende jongeren. Voor de stad zijn deze groepen van groot maatschappelijk, economisch en cultureel belang: Ze zorgen voor een jonge, vitale stad".

"Maar Amsterdam heeft een groot tekort aan passende en betaalbare woonruimte voor hen. Met de extra investering in studentenwoningen willen we een flink deel van het tekort oplossen, al zullen ook de komende jaren studenten - net als veel anderen in de stad - soms even moeten wachten op een goede woning."

Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting Het tekort aan studentenwoningen in Amsterdam wordt geschat op ongeveer 7600 en de verwachting is dat de vraag naar woningen zal stijgen, omdat Amsterdam steeds populairder wordt. Naast de bestaande plannen om tot 2010 3000 tudentenwoningen te realiseren, moeten er nu maximaal 5000 tijdelijke en permanente woningen bij komen.

Daarvoor wordt een mix van verschillende maatregelen genomen: het hard maken van ‘zachte plannen’ (onder andere voor nieuwe tijdelijke containerwoningen) moet 2500 woningen opleveren, het omzetten van kantoren en bedrijfspanden genereert er 1000.

Er komen 300 ‘onzelfstandige HAT-eenheden’ (woningen waarbij keuken en badkamer gedeeld worden) vrij voor studenten. Met corporaties is recentelijk in de overeenkomst “Bouwen aan de Stad’ afgesproken om 800 bestaande woningen speciaal voor studenten te reserveren. Tenslotte worden 370 woningen, die aanvankelijk voor studenten waren gebouwd en inmiddels door niet-studerenden worden bewoond, via campuscontracten weer speciaal voorbehouden aan studenten: wie niet meer studeert moet verhuizen.

In de visie Jongeren- en Studentenhuisvesting wordt nauwkeurig omschreven wat de woonvoorkeuren voor drie groepen jongeren: studenten, hoger opgeleide en lager opgeleide jongeren zijn. De voorkeuren blijken zo van elkaar te verschillen dat ze weinig met elkaar concurreren.

De visie van het college sluit naadloos aan op verschillende sporen uit het programakkoord: Amsterdam Topstad, Jong Amsterdam en Amsterdam 9 februari 2007 Gemeente Amsterdam Kenmerk 023 Bestuursdienst Emancipatiemachine. De visie is nu uitgewerkt in een uitvoeringsplan voor studentenhuisvesting en wordt de komende maanden ook uitgewerkt in een plan voor jongerenhuisvesting.

De conceptversies van de visie en het uitvoeringsplan werden besproken in een klankbordgroep met gemeentelijke instellingen, corporaties, universiteiten, en studentenorganisaties. In twee woondebatten met jongeren en studenten en in een discussieforum op Internet konden jongeren en studenten reageren.

Voor het uitvoeringsplan Jongerenhuisvesting wordt een vergelijkbare weg gevolgd. Behandeling van het plan en de visie Jongeren- en Studentenhuisvesting in de raadscommissie is op 7 maart en in de gemeenteraad op 4 april.
Provincie:
Tag(s):