donderdag, 14. juni 2007 - 7:20

Amsterdam pakt aan in buurten

Amsterdam

Wethouder Tjeerd Herrema (Wonen) heeft op 12 juni het fundament voor de Amsterdamse wijkaanpak aan minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) gepresenteerd. De aanpak richt zich op zeventien buurten. Centraal in de Amsterdamse aanpak staat het versterken van de positie van de bewoners en tempo maken in de uitvoering. Het college van B&W heeft het fundament voor de wijkaanpak op 12 juni vastgesteld.

De wethouder laat weten dat de problemen in de zeventien buurten zich opstapelen. Mensen met de meeste problemen en minste kansen zijn vaak elkaars buren. De wijkaanpak heeft tot doel dat bewoners weer mee kunnen doen. De focus ligt volgens de wethouder op tempo maken in de uitvoering: Maatwerk, gebiedsgericht, in de buurt, waarbij mensen het werk in de buurt uitvoeren en versterken.

Vijf van de veertig wijken die minister Vogelaar heeft aangewezen liggen in Amsterdam. Amsterdam heeft de analyse van het rijk verfijnd door per wijk in te zoomen op buurten en indicatoren van problemen. De vijf wijken herbergen zeventien buurten waar de problemen het scherpst, schrijnendst en meest chronisch zijn:

Noord: Oud-Noord, IJplein, Nieuwendam Noord, de Banne.
West: Slotermeer Noord-Oost, Slotermeer Zuid-West, Geuzenveld, Osdorp Midden, Kolenkit, Slotervaart, Oud Bos en Lommer, Baarsjes.
Oost: Indische Buurt West, Transvaalbuurt.
Zuidoost: E-buurt, G-buurt, K-buurt.

In de Amsterdamse wijkaanpak zijn de bewoners het vertrekpunt: De wijkaanpak zet stevig in op bewonersparticipatie en integratie. Speerpunt van de aanpak is bovendien het verbeteren van het ‘pedagogisch klimaat’ door onder andere ouders te ondersteunen in de opvoeding, vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan en de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

De zogenaamde gezinsaanpak ‘achter de voordeur’, waarbij probleemgezinnen die met verschillende problemen kampen worden ondersteund, wordt uitgebreid. Om de hoge werkloosheid in de buurten tegen te gaan investeert Amsterdam in de combinatie werken en leren en het beter benutten van de kansen die er in de regio zijn.

De problemen zijn per buurt zeer verschillend, maar duidelijk is wel dat veel problemen zich in deze buurten opstapelen. De Amsterdamse wijkaanpak streeft naar een basiskwaliteit voor de buurten. Dit niveau wordt afgemeten aan het Amsterdamse gemiddelde, het zogenaamde Amsterdams Peil, voor de gebieden veiligheid, leefbaarheid en woonkwaliteit. Dit wordt jaarlijks gemeten, waarbij de ‘Staat van de Stad 2007’ (onderzoek van O+S) als nulmeting geldt.

Het ‘fundament voor de Amsterdamse wijkaanpak’ en de bijbehorende buurtanalyses zijn een eerste gezamenlijk product van de bestuurders van centrale stad en stadsdelen en afgestemd met woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Het fundament zal de komende weken verder worden uitgewerkt in breed gedragen ‘buurtactieplannen’. In oktober moeten deze plannen de basis vormen van een ‘charter’ die het rijk met de gemeente wil afsluiten.

Het fundament voor de Amsterdamse wijkaanpak, het onderzoek van O+S over de zeventien buurten en de buurtanalyses zijn te downloaden vanaf www.wonen.amsterdam.nl
Provincie:
Tag(s):