woensdag, 30. mei 2007 - 9:40

Amsterdam verlengt preventief fouilleren

Amsterdam

Amsterdam wijst opnieuw een deel van de stadsdelen Centrum en Zuidoost aan als veiligheidsrisicogebied (VRG) voor de duur van één jaar. Het college van B&W heeft kennis genomen van het voorstel van burgemeester Cohen om door te gaan met
preventief fouilleren.

Op 1 juli 2007 loopt de vijfde termijn van het preventief fouilleren af. In verband hiermee is de periode van 1 juli 2006 tot 31 maart 2007 geëvalueerd, zodat besloten kan worden over de toekomst van het preventief fouilleren en de veiligheidsrisicogebieden waarin dat plaatsvindt.

Ook de resultaten van de jaren daarvoor zijn in het onderzoek meegenomen. De resultaten van het preventief fouilleren vanaf 1 april 2003 t/m 31 maart 2007 zijn zeer positief te noemen. Uit de evaluatie blijkt dat het aantal wapen-incidenten in deze gebieden voor de vijfde keer op rij aanzienlijk is gedaald.

Ondanks deze positieve resultaten heeft men besloten de periode van preventief fouilleren in deze gebieden te verlengen met één jaar. Er is weliswaar sprake van een
afname, maar de hoogte is nog steeds van een dusdanig niveau dat doorgaan met preventief fouilleren gerechtvaardigd blijft. Daarbij komt dat in sommige buurten in de VRG’s er de afgelopen jaren sprake is van een stijging van het aantal wapenincidenten.

Ook is gekeken naar het aantal wapenincidenten in de rest van de stad. Het afgelopen jaar is het aantal wapenincidenten in de gehele stad met 6,4% gestegen. Deze stijging komt geheel voor rekening van de gebieden in Amsterdam die niet zijn aangewezen als VRG. In de VRG’s was er het afgelopen jaar namelijk sprake van een daling; voor de binnenstad was deze daling 15% en voor Zuidoost 10%. Uit de evaluatie blijkt dat er in de rest van de stad concentraties wapenincidenten zijn die hoger zijn dan in de hotspots die in de huidige aangewezen VRG’s liggen.
Provincie:
Tag(s):