maandag, 12. februari 2007 - 16:22

'Amsterdam wordt schoner, leefbaarder en beter voor de gezondheid'

Amsterdam

Maandag 12 februari heeft Amsterdamse wethouder Marijke Vos van Milieu nieuwe plannen en projecten op het gebied van milieu aan de stad gepresenteerd. Het college van B&W heeft daar vorige week mee ingestemd. Amsterdam wil een voorhoedepositie innemen als het gaat om duurzaamheid. De stad wordt schoner, leefbaarder en beter voor de gezondheid. Er is de komende jaren extra aandacht voor maatregelen die de gemeente zelf treft, de samenwerking met het bedrijfsleven, voor Amsterdammers met een smalle beurs en innovatieve ondernemers.

Het belangrijkste doel voor de gemeente zelf is om in 2015 een CO2 neutrale organisatie te zijn en daarmee niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Om dat te behalen moet de uitstoot van het wagenpark en het energieverbruik in de gebouwen omlaag. Ook wordt gekeken naar de openbare verlichting en wordt meer groen aangeplant om CO2 op te nemen. Op dit moment gebruikt de gemeente al uitsluitend groene stroom voor alle gebouwen, de trams en de openbare verlichting.

Verder gaat de gemeente zelf het gebruik van niet duurzaam hout beëindigen en moet in 2010 40% van de catering biologisch zijn. Wethouder Marijke Vos: “De tijd lijkt rijp voor daadwerkelijke verandering. Ik heb al veel enthousiasme gezien, ook bij het bedrijfsleven, om te investeren in het milieu. Kijk naar de koplopersalliantie die recent opgericht is: de gemeente, energiebedrijven, woningcorporaties en banken werken samen om het energieverbruik in de oudere Amsterdamse huizen omlaag te brengen. En dat is een maatregel die niet alleen goed is
voor het milieu. De energierekening kan omlaag en daar profiteert ook de Amsterdammer van.�

Naast betere isolatie van de bestaande bouw worden ongeveer 3000 huishoudens met een smalle beurs op vrijwillige basis voorzien van tips om het energiegebruik omlaag te brengen. Speciale energieteams van scholieren worden daarvoor ingezet. Voor bedrijven gaat de 'groene loper' uit voor innovatie. Vooral het gebruik van waterstof wordt gestimuleerd als brandstof van de toekomst zonder schadelijke uitstoot. Amsterdam wil bedrijven die deze technologie verbeteren naar de stad halen.

Het behalen van energiewinst is geen vrijblijvende aangelegenheid. Daar waar mogelijk zullen in vergunningen milieueisen opgenomen worden om bedrijven aan te zetten tot het nemen van milieubesparende maatregelen.
Daarnaast gaan de gemeente en ontwikkelaars zich inzetten om Teleport de derde duurzame kantorenlocatie van Amsterdam te maken door middel van warmte- en koudeopslag.

De voorhoedepositie van Amsterdam op het gebied van duurzaamheid krijgt een mondiaal karakter. Amsterdam is namelijk gevraagd door het Clinton Global Initiative om samen met steden als San Francisco en Seoul de voorbeeldsteden op het gebied van duurzaamheid te worden. Amsterdam geeft als één van de eerste steden al een jaarlijks duurzaamheidsverslag uit.

Van 12 februari tot en met 23 maart ligt het milieubeleidsplan ter inzage in alle stadsdeelkantoren en in het stadhuis. Op donderdag 8 maart is de inspraakavond voor alle geïnteresseerden. Meer informatie daarover is te vinden op www.amsterdam.nl.
Provincie:
Tag(s):