woensdag, 5. december 2007 - 9:25

Amsterdamse aanpak eergerelateerd geweld

Amsterdam

Amsterdam richt een meld-, coördinatie- en expertisepunt op voor slachtoffers van eergerelateerd geweld. Het meldpunt maakt deel uit van het actieprogramma ‘Aanpak eergerelateerd geweld’ dat zich richt op preventie, bescherming, opvang en hulpverlening van (potentiële) slachtoffers.

Het college van B&W heeft dit actieprogramma goedgekeurd. Het meldpunt gaat zich onder andere bezighouden met het verwerken van meldingen, maar ook met coaching en ondersteuning van vertrouwenspersonen. In 2006 zijn er naar schatting 158 eergerelateerde geweldzaken bij de Politie Amsterdam-Amstelland gemeld.

De Amsterdamse aanpak richt zich sterk op preventie en training van onder anderen leerkrachten en huisartsen. De hulpverlening, na een melding bij de politie van eergerelateerd geweld, wordt versterkt. Ook breidt Amsterdam de opvang van mannelijke slachtoffers met tien extra opvangplekken uit en komen er meer voorlichtingsactiviteiten op scholen. Bij taal- en inburgeringstrajecten wordt aandacht besteed aan huiselijk en eergerelateerd geweld en hulpverlening.

Wethouder Vos (Zorg): “Het is noodzakelijk dat in Amsterdam een specifieke aanpak komt gericht op eergerelateerd geweld. Alle vormen van geweld wijzen we hierbij af. Ook het gedwongen uithuwelijken. Bemiddeling, voorlichting en vroegtijdig signaleren kan deze vorm van geweld voorkomen. Daarnaast zal de zorg rondom slachtoffers door de inzet van gespecialiseerde hulpverleners sterk verbeteren. Ook participatie en emancipatie kunnen invloed hebben op het terugdringen van eergerelateerd geweld.�

Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd als reactie op een dreiging van schending van de eer van een man of vrouw (en daarmee de familie) waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken. Aan alle betrokkenen, (potentiële) slachtoffers én (potentiële) daders, moet duidelijk worden gemaakt welke wegen in Nederland bewandeld kunnen worden bij zaken die met een schending van de familie-eer te maken hebben.
Provincie:
Tag(s):